fbpx

Linux’te çalıştırabilmek için aşağıdaki adımları yapın:

 • Sisteminizde kurulu değilse Wine kurun:
  • Ubuntu’da Yazılım merkezinden aratıp kurabilirsiniz veya şu komutları girebilirsiniz:
   • sudo apt-get install wine
   • sudo udevadm control --reload-rules
  • Dağıtımınızın udev kuralını ekleyin:
   • Ubuntu’da /etc/udev/rules.d/ dizinine aşağıdaki satırı içeren 55-microcor.rules dosyasını oluşturun:
    • SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="240a", MODE="0666", GROUP="plugdev"
  • Windows kurulumunu indirip çift tıklayın.